Xã Quỳnh Hoàng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022-2025
Ngày 09/08/2022

Xã Quỳnh Hoàng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022-2025

Đảng bộ xã Quỳnh Hoàng có 365 Đảng viên sinh hoạt ở 15 Chi bộ, gồm 02 Chi bộ nhà trường, 01 Chi bộ Công an và 12 Chi bộ thôn. Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/5/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình về tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kì 2022-2025. Kế hoạch số 65-KH/HU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ và hướng dẫn số 12-HD/BTC của Ban Tổ chức Huyện uỷ về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kì 2022-2025, thời gian qua Ban chấp hành Đảng uỷ xã Quỳnh Hoàng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội và chỉ đạo các Chi bộ tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kì 2022-2025. Với quan điểm chỉ đạo việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản, quy định, hướng dẫn của cấp trên, đến ngày 07/8/2022, 15/15 Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì 2022-2025.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202208/Images/dhcb-5-20220809035417-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202208/Images/dhcb-1-20220809035347-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202208/Images/dhcb-2-20220809035357-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202208/Images/dhcb-3-20220809035403-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202208/Images/dhcb-4-20220809035408-e.jpg

(Ảnh: Các Đ/C trong Ban Thường Vụ Đ/U xã dự chỉ đạo đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kì 2022-2025)

Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022-2025 là một sự kiện chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh hoàng. Qua việc tổ chức Đại hội, các Chi bộ đã đánh gía đúng thực trạng kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2022, chỉ rõ những ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kì tới sát với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời kiện toàn bộ máy Cấp uỷ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín cùng với Chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Người thực hiện: Nguyễn Roãn Long


Tổng lượt xem bài viết là: 735
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác