Ra mắt mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình
Ngày 11/05/2022

Ra mắt mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình

Nhận thấy với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay,  rác thải được sinh ra nhiều hơn. Điều này có nghĩa là một lượng rác thải lớn được tạo ra mỗi năm và sự tăng lên của nó là không mong đợi. Phân loại và tái chế là điều cần thiết để giảm nguồn chất thải. Hầu hết các loại rác thải được tạo ra có thể được phân loại tại nhà.

Ngày 10/10/2021, UBND xã ra mắt mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình do hội phụ nữ xã chủ trì, hướng dẫn và kiểm tra. Với kinh phí100% ngân sách xã.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3406697492270-08ccc4f44fdeeeb68dcd0b5c02287146-20220511091030-e.jpg

Đợt một, thí điểm tại hai thôn Ngõ Mưa, Vạn Niên với hơn 700 xô.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3406697727053-1288fa15088bb5c82d5b3a70e75a161d-20220511091036-e.jpg

Đến hiện nay xã đã phát đủ xô cho 12/12 thôn. Cán bộ và nhân dân vui mừng hưởng ứng chủ trương này.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3401445216036-aba66ec49f84835d018c11d70c81a224-20220511095009-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 742
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác