Quỳnh Hoàng tập trung đẩy mạnh công tác thu hoạch lúa xuân
Ngày 17/06/2022

Quỳnh Hoàng tập trung đẩy mạnh công tác thu hoạch lúa xuân

Vụ xuân 2022, HTXDVNN xã Quỳnh Hoàng gieo cấy 372 ha gồm các giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng như: TBR1; BC15; TBR225; Thiên ưu; Đài thơm…và đưa vào cấy khảo nghiệm một số giống lúa mới. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân đã đến thời điểm chuẩn bị cho thu hoạch. Qua công tác thăm đồng kiểm tra đánh giá kết quả sản xuất cho thấy, vụ xuân năm nay tiếp tục là vụ xuân được mùa. Lúa tốt đều trên tất cả các trà lúa, giống lúa.  Năng suất bình quân dự kiến đạt 72 tạ/ha. Riêng giống lúa BC15 vẫn là giống chủ lực cho năng suất cao.. Đặc biệt giống lúa Hạt Ngọc lần đầu tiên được đưa vào cấy khảo nghiệm cho kết quả khả quan, chủ trương sẽ nhân rộng trong những vụ tới.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202206/Images/lua-xuan-1-20220617084409-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202206/Images/lua-xuan-3-20220617084421-e.jpg

Hình ảnh; ( Đ/C Bí thư Đảng uỷ và Đ/C Chủ tịch UBND xã cùng các Đ/C lãnh đạo Uỷ ban xã và ban Giám đốc HTXDVNN kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân 2022)

Với phương châm “thu xuân nhanh gọn - làm mùa khẩn trương”, Ban chỉ đạo sản xuất của xã đã tập trung chỉ đạo HTXDVNN và các thôn tăng cường thông báo hướng dẫn Nông dân thường xuyên thăm đồng kiểm tra mức độ lúa chín và tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành thu hoạch, đề phòng mưa gió sẽ làm ảnh hưởng năng suất. Cùng với việc tập trung thu hoạch lúa xuân, Ban chỉ đạo xã cũng yêu cầu HTXDVNN và các thôn chủ động chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa đảm bảo hoàn thành theo đúng lịch.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202206/Images/lua-xuan-4-20220617084421-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202206/Images/lua-xuan-5-20220617084421-e.jpg

Người thực hiện: Nguyễn Doãn Long

 


Tổng lượt xem bài viết là: 708
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác