Quỳnh Hoàng phát triển Đảng viên
Ngày 02/06/2022

Quỳnh Hoàng phát triển Đảng viên

Đảng bộ xã Quỳnh Hoàng có 370 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ cơ sở gồm 12 Chi bộ thôn, Chi bộ Công an và 2 Chi bộ nhà trường. Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng xã Nông thôn mới Nâng cao, các nhiệm vụ về Văn hoá-Xã hội, An ninh-Quốc phòng… công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ đặc biệt coi trọng. Ngay trong đầu nhiệm kì Ban Chấp hành Đảng uỷ thống nhất ban hành Nghị quyết, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới cho các Chi bộ cơ sở. Căn cứ chỉ tiêu giao, các Chi bộ đã xây dựng Nghị quyết, chú trọng phát hiện và giúp đỡ những quần chúng ưu tú để đưa vào nguồn bồi dưỡng, kết nạp. Tính từ đầu nhiệm kì đến nay, các Chi bộ đã tổ chức kết nạp cho 09 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202206/Images/4-20220602042545-e.jpg

(Lễ kết nạp Đảng viên mới ở Chi bộ Công an)

Việc phát triển đảng viên mới đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã Quỳnh Hoàng ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đồng thời là điều kiện tiên quyết trong thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Người thực hiện: Nguyễn Doãn Long


Tổng lượt xem bài viết là: 703
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác