Nông dân Quỳnh Hoàng tập trung gieo cấy lúa mùa
Ngày 21/07/2022

Nông dân Quỳnh Hoàng tập trung gieo cấy lúa mùa

Vụ mùa năm 2022, xã Quỳnh Hoàng đề ra mục tiêu gieo cấy 372ha bằng 100% các giống lúa ngắn ngày. Trong đó các giống lúa có chất lượng gạo ngon như Hương thơm, Bắc thơm… chiếm 40% diện tích. Do thời gian từ khi thu hoạch lúa xuân đến gieo cấy lúa mùa rất ngắn nên UBND xã đã chỉ đạo HTXDVNN kết hợp các thôn đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nông dân thu hoạch lúa xuân đến đâu tiến hành cày lật đất ngay dể lượng rơm rạ có thời gian phân huỷ. Kết hợp rắc vôi bột mỗi sào 20kg để gốc rạ hoai mục và hạn chế mầm bệnh. Với phương châm “thu xuân nhanh gọn, làm mùa khẩn trương”, những ngày qua, các hộ nông dân đã tập trung nhân lực, phương tiện tiến hành kế hoạch gieo cấy lúa mùa theo lịch chỉ đạo. Đến ngày 20/7/2022, toàn xã đã gieo cấy đạt 90% diện tích, riêng các diện tích được gieo cấy bằng máy chiếm khoảng 20%.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202207/Images/lm-1-20220721073539-e.jpg

(ảnh: các phương tiện làm đất tập trung bừa ngả.)

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202207/Images/lm-2-20220721073551-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202207/Images/lm-3-20220721073600-e.jpg

(ảnh: Hệ thống gieo mạ khay phục vụ cho máy cấy.)

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202207/Images/lm-4-20220721073605-e.jpg

( ảnh : Nông dân tập trung gieo cấy lúa mùa )

Người thực hiện: Nguyễn Doãn Long


Tổng lượt xem bài viết là: 706
Tổng số điểm của bài viết là: 73 trong 69 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác