Ngày 08/05/2022 đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Quỳnh Hoàng đã thành công tốt đẹp
Ngày 11/05/2022

Ngày 08/05/2022 đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Quỳnh Hoàng đã thành công tốt đẹp

Được sự chỉ đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trên, sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, hội đồng nhân dân xã Quỳnh Hoàng, ngày 08/05/2022 đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quỳnh Hoàng đã diễn ra.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3407057406974-cd9d3c7f602e852c7a4109bbb46a98ff-20220511095607-e.jpg

Với sự nghiêm túc làm việc của đoàn chủ tịch, ban thư ký và các ban có liên quan, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đã bầu được 13 đồng chí trong ban chấp hành và bầu được Đồng chí Đào Văn Phước Làm bí thư Đoàn xã. Đồng chí Nguyễn Văn Lâm làm phó bí thư đoàn xã.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3407057421281-3ad8d68c2061a6667b17a8890cae5c9e-20220511095936-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3407057413392-6cb4e03f2201cd572eeb4ef159d005a0-20220511095945-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 723
Tổng số điểm của bài viết là: 73 trong 69 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác