Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

- Xã Quỳnh Hoàng nằm phía tây bắc huyện Quỳnh Phụ.
+ Phía Bắc giáp xã Hưng long, Hưng Thái huyện Ninh giang –Hải Dương.
+ Phía nam giáp xã Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc-huyện Quỳnh Phụ
+  Phía Đông giáp xã Quỳnh Giao huyện Quỳnh Phụ, 
+ Phía Tây giáp xã Quỳnh Lâm huyện Quỳnh Phụ. 
+ Xã có 15 ngôi đình và 13 ngôi chùa, 02 nhà thờ thiên chúa giáo;  
- Tôn giáo: Xã có 2 tôn giáo hoạt động là đạo thiên chúa giáo và phật giáo có 02 họ giáo là Đồng Trực và Cần Phán với  120 hộ và 410 nhân khẩu
+ Đường trục xã có 01 tuyến được trải nhựa 7m, với chiều dài 4km; 
+ Trục đường thôn có 16 tuyến bê tông hóa rộng 2,8 – 3m, chiều dài 15km;
+ Đường trục chính nội đồng được bê tông hóa có 172 tuyến chiều dài 22,51km
+ Xã có 02 trường học: trường tiểu học và trung học cơ sở được sáp nhập năm 2019 thành trường tiểu học và trung học cơ sở và trưởng mầm non
- Cơ cấu kinh tế: 
+ Nông nghiệp: 35,61%
+ Công nghiệp- TTCN- xây dựng cơ bản: 39,56%
+ Thương mại dịch vụ: 24,83%
- Tôn giáo: Xã có 2 tôn giáo hoạt động là đạo thiên chúa giáo và phật giáo
+ Xã có 02 nhà thờ họ giáo với  120hộ và 410 nhân khẩu