Đại hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Hoàng
Ngày 07/05/2022

Ngày 19/4/2022 đại hội cựu chiến binh xã Quỳnh Hoàng đã diễn ra và thành công tốt đẹp

Thực hiện thông tư số 03/TT-HU ngày 06/6/2021 của ủy ban thường vụ huyện ủy Quỳnh Phụ

Kế hoạch số 91/KH - CCB ngày 15/7/2021của hội Cựu chiến binh huyện về đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 19/4/2022 đại hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Hoàng diễn ra. 

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3395682620668-cf97ace26cda4f6f0f6485c535ba10aa-20220507090640-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3395682072764-5a112085a02296b8a2a804643514706e-20220507090649-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3395681514279-d8fba6b100456c0b700a80fc9c95c93d-20220507090655-e.jpgDo làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đặc biệt là thực hiện đúng quy trình 5 bước về công tác nhân sự đại hội, đại hội đã thành công tốt đẹp.
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3395679528078-32c3db70e753433e135581e0545f1331-20220507090701-e.jpg

Đại hội đã bầu được 15 đồng chí vào ban chấp hành mới, 03 đồng chí trong ban thường vụ hội. 

Bầu chủ tịch hội nhiệm kỳ 2022-2027 là đồng chí Vũ Đình Sản;

Phó chủ tịch hội là đồng chí: Nguyễn Ngọc Phấn

Ban kiểm tra của hội gồm 03 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Ngọc Phấn làm trưởng ban;

Đại hội bầu được 7 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hôi cựu chiến binh huyện.

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202205/Images/z3395678908433-a992502dd8a479f9f9452b0474a024b2-20220507090706-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 716
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác