Công tác dân quân năm 2021
Ngày 08/06/2021

Công tác dân quân năm 2020 được triển khai toàn diện, dân quân toàn xã được xây dựng thống nhất theo chỉ đạo của ban chỉ huy quân sự huyện, bảo đảm chất lượng và hoạt động có hiệu quả. Tổng số dân quân toàn xã xây dựng đạt 1,25% so với dân số toàn xã. Tỷ lệ dân quân được huấn luyện đạt 92% so với toàn lực lượng.

Nhằm cụ thể hóa hướng dẫn số 77/HD-BCH ngày 20/01/2021 của ban CHQS huyện Quỳnh Phụ về công tác Kế hoạch dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021. Kế hoạch số 02/KH-TM ngày 28/01/2021 của ban CHQS huyện Quỳnh Phụ về công tác dân quân tự vệ năm 2021.

Triển khai có các đơn vị cơ sở, các thôn thực hiện nhiệm vụ công tác DQ năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, thống nhất đạt hiệu quả cao, chất lượng, nền nếp.

Từ ngày 03 đến ngày 07 tháng  06 năm 2021, ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021.  

Media/50_QuynhHoang/Images/202106/190781127-4008088429274496-6837926916093422953-n-20210608021538-e.jpg
 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 684
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác