Công điện số: 14/CĐ-PCTT, hồi 18h00' ngày 08/10/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình "Chủ động ứng phó với diễn biến của bão
Ngày 09/10/2021

Công điện số: 14/CĐ-PCTT, hồi 18h00' ngày 08/10/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình "Chủ động ứng phó với diễn biến của bão

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202110/Images/z2830236420983-536754705c47bb0da499b75bce3d3f04-20211009074332-e.jpg

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202110/Images/z2830236428362-f2ddd49a22707be1b5cc69c6b0ce72d9-20211009074337-e.jpg


Tổng lượt xem bài viết là: 708
Tổng số điểm của bài viết là: 69 trong 69 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác