Công điện khẩn, hồi 7h00' ngày 09/10/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Quỳnh Phụ
Ngày 09/10/2021

Công điện khẩn, hồi 7h00' ngày 09/10/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Quỳnh Phụ

Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202110/Images/z2830735086207-9221c4371d320c4816b8508c1c057e10-20211009104923-e.jpg
Media/50_QuynhHoang/FolderFunc/202110/Images/z2830735077647-0133f0018e99343ca9e548612d9cc47f-20211009104922-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 733
Tổng số điểm của bài viết là: 68 trong 68 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác