Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUỲNH HOÀNG

- Xã Quỳnh Hoàng nằm phía tây bắc huyện Quỳnh Phụ.
+ Phía Bắc giáp xã Hưng long, Hưng Thái huyện Ninh giang –Hải Dương.
+ Phía nam giáp xã Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc-huyện Quỳnh Phụ
+ Phía Đông giáp xã Quỳnh Giao huyện Quỳnh Phụ, + Phía Tây giáp xã Quỳnh Lâm huyện Quỳnh Phụ.